a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

ateliér a05

a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

byl založen v roce 2005 a pracuje ve složení:

 

Ing. Martina Forejtová

Ing. Pavlína Malíková

Ing. Aleš Steiner

 

Ateliér je zaměřen na projekční činnost v oboru krajinářská architektura. 

Kompletně zpracováváme návrhy a projekty zahrad, parků, veřejných prostorů, stromořadí a krajinných celků. Standardem je vypracování projektových dokumentací ve všech fázích od průzkumů přes studie, dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, prováděcí a tendrovou dokumentaci až po autorský

a technický dozor stavby. 

Spolupráce s architektonickými ateliéry, inženýry, umělci a dalšími profesemi nám umožňuje zpracování komplexní projektové dokumentace.

Nabízíme také pomoc s výběrem realizační firmy a díky autorskému dozoru docílit dokončení Vaší realizace přesně dle projektu. 

Cílem naší práce je vytvoření kvalitního veřejného

i soukromého prostoru.