a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

stromořadí

dubová alej
švestková alej
lipová alej
lipová alej
původní stav - lipová alej
obec i zemědělci se dohodli...

stromořadí

 

akce: návrh alejí v obci Lužec nad Vltavou

místo: Lužec nad Vltavou

klient: obec Lužec nad Vltavou

celkové náklady: 1,26 mil Kč 

stupeň: dokumentace pro provedení stavby

realizátor: JIB s.r.o.

projekt: 2013

realizace: X/2014

V roce 2013 jsme zpracovali projekt na založení čtyř alejí v obci Lužec nad Vltavou. Navrhli jsme dvě ovocné jednořadé aleje: švestkovou a třešňovou, dále alej dubovou clonící výrobní areál na okraji obce a oboustrannou lipovou alej doprovázející cestu mezi poli z Lužce směrem k Jenišovicím. Celkem se vysadilo 345 stromů a samotná realizace proběhla v rekordním čase - během 12 dnů. Projekt byl podpořen SFŽP, Operační program životní prostředí, prioritní osa 6.3 Obnova krajinných struktur. Grant kromě výsadby samotné hradí i následnou péči po dobu dvou let, která je důležitá zejména kvůli správnému zapěstování korun stromů.