a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Park U vršovického nádraží

širší vztahy
návrh
vizualizace
vizualizace
původní stav

Park U vršovického nádraží

akce: Revitalizace parku U vršovického nádrží

místo: Praha 10 - Vršovice

klient: MČ Praha 10

stupeň: studie, DUR, DSP

spolupráce: 

ateliér Via - zpevněné plochy a komunikace

Ing. Lenka Vodrlindová - vodovod a kanalizace

MgA. Vojtěch Bilišič - spolupráce na návrhu a výroba lavic

projekt: 2011 - 2012

realizace: 2014 - 2015