a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Vnitroblok U Svobodárny

jaro 2013
jaro 2013
léto 2013
těsně po založení - podzim 2012
komunitní plánování 2010, foto: Agora CE
původní stav

Vnitroblok U Svobodárny

akce: Revitalizace vnitrobloku U Svobodárny

místo: Praha 9 - Libeň

klient: MČ Praha 9

stupeň: studie, DPS

spolupráce: 

Ing. Jitka Tomsová 

MgA. Vojtěch Bilišič, MgA. Václav Horecký - pergola

Filip Matějíček - info cedule 

realizátor: Hortus správa zeleně s.r.o.

projekt: 2011 - 2012

realizace: 8/2012 - 11/2012

Komunitní plánování vedoucí ke zlepšení zanedbaného stavu vnitrobloku, který nabídne obyvatelům dostatek vybavenosti pro příjemný  pobyt. Koncepce obnovy se snažila zohlednit všechny věkové kategorie a mimo jiné také podpořit právě komunitní život.

Prvním impulsem bylo pracovní setkání obyvatel vnitrobloku během roku 2011 zprostředkovaného neziskovou společností Agora CE a investorem MČ Praha 9. Na těchto setkáních si obyvatelé upřesňovali, co by ve vnitrobloku chtěli a jak by se jim líbilo ho využívat. 

Nově jsou zde proto vytvářena místa k odpočinku, ke společnému setkávání pod pergolou, k hrám pro děti i dospělé, stejně jako prostory určené k praktickým funkcím např. k sušení prádla, venčení psů v psím výběhu doplněném několika psími výcvikovými prvky (agility) apod.

Zda se zde komunitní život dále rozvine, bude záležet už jen na místních lidech...