a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Alfa Rezidence

v průběhu výstavby - parter na střeše garáží

Alfa Rezidence

název akce: Návrh sadových úprav Rezidence Alfa

místo: Praha 3 – Žižkov, Na Vackově

stupeň: DUR, DSP, DPS

investor: Metrostav Development a.s.

GP: Jiran Kohout architekti s.r.o.

projekt: 2006 - 2010

realizace: 2011 - 2012

Mezi nově navrženými obytnými domy vzniká několik typů zahradních prostorů. Jsou to prostory soukromé – předzahrádky přízemních bytů vymezené živými ploty a vybavené trávníky a dřevěnými terasami. Dále to jsou poloveřejné prostory – tzv. dvorky - hnízda vznikající vždy mezi čtyřmi resp. třemi domy, od okolí vymezené vstupními brankami. Na zpracování těchto prostorů byl kladen vysoký důraz, neboť se jedná o místa, kde se budou potkávat lidé z jednotlivých domů a bude zde vznikat místní komunita. Jednotlivé dvorky jsou proto řešeny jako zahrady poskytující možnost posezení pod pergolou, na lavičkách či na opěrných zídkách. Je zde vždy umístěno také pískoviště pro děti a parter je řešen intenzivní zahradní úpravou podpořenou automatickým závlahovým systémem. Vzhledem k tom, že se jedná o výsadby na konstrukci (střecha garáž) byl tímto limitován výběr cílové velikosti dřevin, avšak i v těchto podmínkách se podařilo prostor rozčlenit a zhodnotit.

Veřejné prostory jsou pak situovány vně domů a předpokládá se, že je budou využívat i lidé z okolí. Jsou zde proto navržena dvě dětská hřiště, opět zde nechybí vybavenost mobiliářem a výsadby vzrostlých stromů již na rostlém terénu.

 

Více také zde

exkurze ŠTUK