a05 ateliér zahradní a krajinářské architektury

 

Dokončena další alej v krajině

V těchto dnech byly dokončeny práce spojené s výsadbou několika dalších alejí v krajině, podpořených OPŽP. Tentokrát jsme měli možnost v rámci podpory navrhnout i několik cest s povrchem štěrkového trávníku. Alej na fotografii je v obci Velký Újezd u Chorušic.

foto M. Bauer 2015